Pro informace z klubu přejděte na následující stránky  

www.fcmedlanky.cz